Jan Cosyn  (B)
Universiteit Gent
 
Prof. Dr. Jan Cosyn behaalde het diploma van Tandarts aan de Vrije Universiteit Brussel in 2000. Hij specialiseerde zich vervolgens in de Parodontologie en Orale Implantologie aan dezelfde instelling en combineerde dit met een doctoraatsopleiding. Vandaag combineert Dr. Cosyn een privaatpraktijk met een academische functie. Aan de Universiteit Gent werd Prof. Cosyn benoemd tot Hoofddocent en is hij voorzitter van de Opleidingscommissie Tandheelkunde. Aan de Vrije Universiteit Brussel is Prof. Cosyn hoofd van de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie, voorzitter van de onderzoeksgroep Oral Health en voorzitter van de Facultaire Doctoraatscommissie Tandheelkunde.
 
 
Design in Progress
Behoud van de processus alveolaris in de premaxilla

De clinicus beschikt over tal van behandelingsmodaliteiten voor het plaatsen van een solitair implantaat in de esthetische zone. Immediaat implanteren in een extractie alveole vormt de snelste procedure, maar bijzondere voorwaarden worden gesteld voor een voorspelbaar resultaat. De zg. vroege implantatie 4 tot 8 weken na tandextractie is een gangbare methode geworden, maar veronderstelt simultaan geleide botregeneratie in de meeste gevallen. In deze presentatie worden de randvoorwaarden geschetst voor behoud van bot en worden ook een aantal technieken aangereikt. Er wordt in detail ingegaan op het belang van biomaterialen en het gebruik van een bindweefselgrafts.


►  volgende spreker
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Social Media
Easier Dental Care BioComp Dental B.V. Zimmer Biomet Thommen Medical B.V. Dentsply Sirona Pro-Cam Implants B.V. DentMerk Benelux B.V. Memodent B.V. dental bauer Nederland MegaGen Euroteknika NL Straumann B.V. Anthogyr Nobel Biocare Nederland BV Implant Direct Benelux Dent-Med Materials B.V. Dyna Dental Engineering B.V.